Jdi na obsah Jdi na menu
 


Děláte to také tak? Kontroly modelu před letem.

 

Kontroly modelu před letem.


 

 1. Překontrolujte napětí akumulátorů jak ve vysílači, tak v přijímači. Nelétejte při napětí vysílače pod 9,0 V (při napájení osmičlánkem NiCD nebo NiMh) a při napětí přijímače pod 4,7 V (při napájení čtyřčlánkem NiCd nebo NiMh). Pokud je ve Vašem vysílači a přijímači jiné napětí, řiďte se pokyny pro provoz daného vysílače a přijímače. V opačném případě zničíte svůj model.


 

Připomínka : Pří kontrole napětí akumulátorů musíte vzít v úvahu rovněž polaritu připojení akumulátorů a její správnost.


 

 1. Před každým letem překontrolujte kompletní mechaniku (výchylky, šrouby, matice, čepy a kolíky) a zkontrolujte, zda není model mechanicky poškozen (viditelné praskliny v konstrukci modelu, v potahu, volné části, ovládací prvky).


 

 1. Přesvědčete se, že veškeré řízení pracuje správným způsobem, správným směrem a je volně pohyblivé


 

 1. Proveďte před každým letovým dnem kontrolu dosahu při zemi. Kontrola dosahu musí být provedena následujícím způsobem :


 

  • zapněte vysílač

  • zapněte přijímač

  • zapněte elektrická zařízení v modelu

  • vzdalujte se pomalu od modelu v průběhu čehož pohybujete řídícími páčkami. Model musí bez problémů správně reagovat minimálně do vzdálenosti 30 – 40 metrů


 

 1. Před startem musíte váš vysílač vypnout a následně jej opět zapnout. Totéž proveďte před každým startem vašeho modelu. Přesvědčete se tak o správné funkci nejkritičtějšího vypínače a přesvědčete se o tom, že vysílač nevydává žádný alarmující zvuk.


 

 1. Přesvědčete se o správné poloze všech ovladačů a trimů.


 

 1. Přesvědčete se o správnosti a funkčnosti připojení všech servokabelů, napájecích kabelů a kabelů k vypínači napájení přijímače. Přesvědčete se o správné funkci vypínače a o jeho správné činnosti v obou krajních polohách a o jejich dosažitelnosti.


 

Pokud Vám to všechno správně funguje, přeji šťastný let.