Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dvacatero - pravidla chování na letišti

7. 3. 2008

 

Dvacatero


pravidel pro návštěvníky a uživatele modelářského letiště

leteckomodelářského klubu č. 272

v Klenčí pod Čerchovem


S ohledem na postupně rozvíjející se činnost LMK Klenčí pod Čerchovem a využívání modelářského letiště LMK č. 272 Klenčí pod Čerchovem, na nemalé finanční prostředky a pracovní úsilí vynaložené na zajištění vzniku a provozu letiště, dovoluje si leteckomodelářský klub č. 272 Klenčí pod Čerchovem vydat tato pravidla pro hosty a návštěvníky - modeláře (piloty) tohoto soukromého pozemku.

1.  Hostem (dále jen H) je modelář (pilot), který byl výslovně pozván některým z členů  leteckomodelářského klubu Klenčí pod Čerchovem.

2. Návštěvníkem – modelářem,pilotem (dále jen N) je osoba členům klubu známá či neznámá, ale žádným z členů klubu na letiště nepozvaná, která má zájem o létání.

3. Bez doprovodu některého z členů klubu je vstup na pozemek jak H tak N zakázán !

4. H či N se vždy na letiště dostaví spolu s některým z členů klubu nebo vyčkají jeho příchodu. N se ihned po příchodu hlásí u řídícího létání - člena spolku s dotazem na možnost létání !

5. Členové klubu mají vždy přednost uskutečnit lety před H i N, i v případě, že je vysloven souhlas s užíváním letiště !

6. Obdrží-li N souhlas s možností užívat letiště je povinen uhradit 50,- Kč za den řídícímu členu klubu !

7. H i N je povinen oznámit každému z účastníků leteckého provozu kanál(y) svého vysílače a zároveň má právo, aby i ostatní účastníci sdělili své kanály !

8. H a N mají povinnost se seznámit u člena klubu s pravidly bezpečného provozu, s letovou zónou a tato pravidla bezpodmínečně dodržovat !

9.  V případě, že je již zahájen let některého z účastníků(pilotů) je zakázáno zapínat vysílač(e) a startovat spalovací motory pokud nedošlo k dohodě dvou či více pilotů o společném létání nebo o možnosti přípravy k letu a to až do ukončení letu účastníka(pilota) a jeho hlasitému souhlasu s ukončením letu !

10.  Po ukončení letu má každý povinnost opustit letovou plochu v co nejkratší době a oznámit vypnutí vysílače !

11.  Na letišti nejsi sám. Jednej podle toho !

12.  Po příchodu na letiště označ na frekvenčním roštu tebou provozovaný kanál kolíčkem se svoji jmenovkou a číslem kanálu. Je-li Tebou označený kanál obsazen, dohodni se o pořadí létání s vlastníkem stejného kanálu !

13.  Nejsi-li přesvědčen o bezchybné funkci své aparatury, nelétej !

14.  Po vzletu z dráhy uvolni prostor pro další zájemce !

15.  Pro bezpečnost provozu Tvoji, Tvého modelu a ostatních kolegů, při provozu vysílače se zdržuj ve vyznačeném prostoru u frekvenčního roštu !

16.  Zásadně nelétej nad diváky, ostatními modeláři a zaparkovanými vozidly !

17.  Nepřeceňuj své pilotní umění – nepředváděj se !

18.  Vozidlo odstavuj na vyznačeném místě !

19.  Veškerá činnost v prostoru letiště je na vlastní nebezpečí, proto uvedené pokyny respektuj !

20.  Vždy ber ohled na ostatní uživatele letiště, přírodu a životní prostředí !


                Těmito pravidly členové LMK rozhodně nechtějí odradit kohokoliv z modelářů od užívání modelářského letiště, pouze se snaží zdůraznit všeobecně známá pravidla provozování leteckých modelů na letištích .

Má-li kdokoliv zájem stát se členem leteckomodelářského klubu Klenčí pod Čerchovem a využívat pravidelně letiště k provozování svých leteckých modelů, nechť se obrátí na kteréhokoliv stávajícího člena o poskytnutí nezbytných informací o podmínkách vstupu.


Leteckomodelářský klub č. 272 Klenčí pod Čerchovem